projektadum.cz

architektura a projekty stavebTyto webové stránky slouží pouze pro Vaši informaci.
Nepoužívají cookies a při jejich prohlížení nejsou zaznamenávány žádné osobní údaje.navrhování a projektování staveb


Kompletní služby v oblasti navrhování a projektování staveb:

Úvodní konzultace Vašeho stavebního záměru a Vašich představ o základní koncepci stavby ve vazbě na reálné technické a ekonomické možnosti,
optimalizace funkčního, architektonického a konstrukčního řešení,
architektonické návrhy a studie staveb, vyhodnocení variant.
3D modely, vizualizace.

Zajištění projektové dokumentace stavby nezbytné k vydání všech potřebných souhlasů a povolení pro stavbu v prostředí současné české legislativy,
s ohledem na hospodárnou a ekologicky šetrnou výstavbu i provoz.

Zastupování při jednání s úřady, inženýrská činnost,
autorský dozor během provádění stavby.

Urbanismus - územní studie zástavby a veřejných prostranství

Architektura - rodinné domy, bytové domy, rezidenční zástavba, provozovny, stavby pro veřejnost (pro ubytování, rekreaci, sport, výchovu, zdravotnictví aj.)

Projektování staveb - novostavby, rekonstrukce, přístavby, nástavby, vestavby, adaptace, modernizace, revitalizace

Autorizace udělená Českou komorou architektů zahrnuje


projekty a realizace


Ve spolupráci s více než stovkou investorů a stavebníků byly nebo v současnosti jsou realizovány četné stavby různého určení i rozsahu.


mateřská škola Ludíkov

architektonické a dispoziční řešení novostavby mateřské školy s úplným provozním zázemím včetně školní kuchyně

rodinný dům s hospodářstvím

návrh rodinného domu ve vazbě na další objekty hospodářského účelu využívá příležitosti místa k panoramatickému výhledu do okolí Častolovic

přístavba mateřské školy

řešení nové přístavby dalšího oddělení mateřské školy v Malešovicích

nástavba podkroví nad prodejnou

studie střešní nástavby s byty nad prodejnou potravin v Hrošce u Bílého Újezda

územní studie veřejných prostranství

územní studie veřejných prostranství obce Skuhrov nad Bělou zahrnuje i objemové řešení budoucích objektů pro komerční využití a sport

rodinný dům s wellness

komplexní návrh vícegeneračního rodinného domu se snadno adaptovatelnou dispozicí, s wellness studiem

přestavba mateřské a základní školy

komplexní návrh přestavby mateřské a základní školy v Synkově

rodinný dům - bungalow

návrh ekonomického rodinného domu

sportovní hala Sokol

architektonická, dispoziční a provozní studie přístavby sportovní haly v Rychnově nad Kněžnou s vazbou na rekonstrukci původní budovy sokolovny

nástavba zdravotního střediska

architektonické a dispoziční řešení nástavby bytů nad budovou zdravotního střediska ve Skuhrově nad Bělou

nemocnice sv. Michala

architektonické, provozní a dispoziční řešení nové nemocnice sv. Michala v Bratislavě včetně návrhu interierů
(pro LT projekt a.s., vizualizace H. Odstrčil)

rekonstrukce rodinného domu

studie rekonstrukce a nástavby rodinného domu ve stávající zástavbě v Brně

pasivní rodinný dům

architektonické a dispoziční řešení cenově dostupného rodinného domu v pasivním energetickém standardu v obci nedaleko Brna

rodinný dům v proluce

vestavba rodinného domu do proluky v městské řadové zástavbě v Brně náhradou za zchátralý objekt

Pavilón infektologie

studie architektonického, dispozičního a provozního řešení pavilónu pro léčbu infekčních chorob banskobystrické nemocnice (pro LT Projekt Brno)

most přes úžinu Skuru

kresba soutěžniho návrhu dálničního mostu přes mořskou úžinu východně od Stockholmu (pro SHP s.r.o.)

polyfunkční dům
Javornická

architektonicky a dispoziční návrh polyfunkčního bytového domu v Rychnově nad Kněžnou

přestavba areálu vsetínské nemocnice

urbanistické, architektonické a provozní řešení postupné přestavby areálu nemocnice včetně dispozičního řešení vybraných pavilónů (pro LT projekt a.s.)

interier rodinného domu

jeden z několika rodinných domů realizovaných v lokalitě Na Dubince v Rychnově nad Kněžnou

bytový dům s bezbariérovými byty

architektonická studie bytového domu s bezbariérovými byty a garážemi v Rychnově nad Kněžnou


spolupráce s Vámi


Uvědomujeme si, jak je pro Vás Vaše stavba důležitá.
Chápeme význam každého detailu.

Vyhradíme si pro Vás vždy dostatek času.
Věnujeme Vám pozornost, kterou právem očekáváte.

Analyzujeme Vaše představy.
Sladíme je s reálnými technickými a ekonomickými možnostmi.
Navrhneme a vysvětlíme varianty řešení, Vy si zvolíte to nejlepší.
Budete mít možnost kontrolovat postup návrhu a projektové přípravy Vaší stavby.
Komunikujeme s Vámi vždy otevřeně a včas, respektujeme Vaše názory.
Spolupracujeme s erudovanými specialisty.
Znalostmi i invencí raději předcházíme problémům
namísto jejich pozdějšího vysilujícího překonávání.
Šetříme tak mnoho Vašeho času, Vaší energie i Vašich finančních zdrojů.
Jde nám o Vaši jistotu během realizace i užívání Vaší stavby.
Chráníme Vaše soukromí.

Nejste na to sami - spolupracujeme s Vámi.
Dejte nám o sobě vědět.
Rádi Vám sdělíme podrobnější informace.

kontakty


korespondenční adresa:
Ing. arch. Jan Šugl, Žebětínská 915/19, 623 00 Brno

sugl(a)volny.cz
(+420) 547 250 132
(+420) 608 408 252

^